Stenungsunds kommunvapen

FAQ - frågor kring kartor och mätning

Här finns svar på vanligt förekommande frågor kring kartor och mätning.

Vad gäller på min tomt?

Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar.

Din tomt kanske ligger inom ett detaljplanerat område. Det betyder att det finns regler för hur du får bygga på din tomt. Läs mer om detaljplaner här.

Vad kostar det att beställa en karta?

Om våra taxor och avgifter för kartor och mätning

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Om nybyggnadskarta

Vilken karta ska jag bifoga min bygganmälan för Attefallhus?

Vill du bygga ett så kallat Attefallhus använder du en karta i skala 1:500 där du visar var byggnaden ska placeras på tomten. Denna typ av karta kallas för situationsplan. 

En nybyggnadskarta krävs inte för Attefallshus.

I situationsplanen ritar du in var du vill bygga attefallshuset. Rita också in måtten på byggnaden och vinkelräta avstånd till fastighetsgränser. Övriga byggnader på tomten ska också visas i kartan.

Kartan kan beställas genom att kontakta Mark- och exploateringsavdelningen. Se kontaktuppgifter längst ner. Du har också en möjlighet att själv använda kommunens kartportal för att själv skriva ut kartan över din tomt.

Då byggnaden är färdigbyggd ska den att lägeskontrolleras. Lägeskontroll innebär att kommunens mätningsingenjör åker ut och mäter in hur stor den färdiga byggnaden blev. Du beställer detta av mätningsingenjören när byggnaden är färdigbyggd.

Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om regler för Attefallhus

Avgifter

Jag behöver en tomtkarta, hur gör jag?

Vi kan ta fram en karta över din tomt. Du kan välja mellan att få kartan utskriven på papper eller som en pdf-fil. Vi kan också leverera kartan i dwg-format till en kostnad.

  • En papperskarta i A4- eller A3-storlek och pdf tar vi fram kostnadsfritt.
  • Större pappersstorlekar (A2, A1, A0) och dwg-filer tar vi ut en avgift för.
  • Du kan också själv skriva ut en mindre karta med hjälp av Kartportalen.

Avgifter för kartor

Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var finns den kommunala marken?

Vi kan informera om var den kommunalt ägda marken finns. I Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns också information om den kommunala marken. Där kan du själv tända upp den kommunala marken i kartan.

Kartportalen med den kommunala markenlänk till annan webbplats

Får jag mäta själv?

Då du sökt bygglov för en byggnad får du besked från kommunen om vad som krävs när det gäller mätning (utstakning, lägeskontroll).

Mätningsarbetet utförs av kommunens mätningsingenjör. Du beställer mätningen av mätningsingenjören i god tid innan arbetet ska utföras.

Mätningen kan också utföras av en annan person med mätningsteknisk kompetens. Men då krävs ett godkännande från kommunen. I åtagandet ingår det också att redovisa mätningen för kommunen.

Ansökningshandlingar finns på webbsidan och som e-tjänst med bank-id inloggning.

RekommendationerPDF

AnsökningsblankettenPDF

Skillnad primärkarta och grundkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljerade karta som uppdateras löpande. Kallas också för baskarta.

Grundkartan bygger på primärkartan och är ett juridiskt dokument som används i samband med detaljplanearbetet.

Vad är en förrättningskarta?

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter inom en viss lantmäteriförrättning. Kartan visar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar handläggs av Lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kan du kontakta Lantmäteriet. I Stenungsunds kommun är det Lantmäteriet som ansvarar för förrättningar som till exempel avstyckningar.

Vägbeskrivningen visa fel i min GPS

Kontakta leverantören av vägdata till fordonsnavigering.

Inrapportering av väginformation

Var finns mina tomtrör?

Om det finns osäkerhet kring var tomtrören finns, kan vi hjälpa till med att söka fram dessa och göra enklare markeringar. Detta förutsätter att vi har de korrekta koordinaterna för gränspunkterna

Om gränsrör inte finns kvar i terrängen måste en ansökan om gränsbestämning lämnas in till Lantmäteriet (0771 -63 63 63)

Kommunen får alltså inte markera ut gränsmarkeringar med tomtrör.

Kontaktuppgifter till Lantmäterietlänk till annan webbplats

Koordinatsystem i Stenungsund

I plan: SWEREF 99 12 00

I höjd: RH2000

Oktober 2014 gick Stenungsunds kommun över från höjdsystem RH00 till RH2000.

Skillnaden i höjd mellan det gamla och det nya höjdsystemet skiljer sig i olika delar av kommunen. Kommunen är uppdelad i fem områden med olika korrektioner. Som mest är skillnaden +0,271m och som minst +0,23 m. Kontakta kommunen för mer information. 

Koordinatsystem, höjd och plan

Fel i kartan

Om du upptäcker fel i kommunens karta meddelar du kommunen, så rättar vi till det. Kommunen är ansvarig för att rapportera in adressplatser och vägar till Lantmäteriet och Trafikverket. 

Hittar du felaktigheter i kartor som finns på internet, som till exempel google.se, hitta.se eller eniro.se kan detta bero på att dessa kartor inte uppdateras så ofta. Därför kan det inträffa att en nyregistrerad adressplats inte visas i dessa kartor. Rapportera in felet till respektive aktör.

Kartportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera in fel i vägnätet i GPS-mottagaren:

Inrapportering av väginformation


Har ni rätt att gå in på min tomt?

Plan. och bygglagen kap 11.8 anger att:

"En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att fullfölja sin kartläggningsuppgift rätt till tillträde till fastigheter och byggnader, dock inte till bostäder"


Kontakt

GIS-ingenjör

Mats Johansson
0303-73 50 21
mats.johansson@stenungsund.se

GIS-ingenjör

Åsa Wåhlström
0303-73 81 86
asa.wahlstrom@stenungsund.se

GIS-samordnare

Bo Thörnwall (Arbetar 50%)
0303-73 26 66
bo.thornwall@stenungsund.se

Mätningsingenjör

Katarina Hurtig
0303-73 25 39
katarina.hurtig@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-06