Stenungsunds kommunvapen
Kock pratar i telefon

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Du behöver anmäla till kommunen när du ska starta, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Det är många verksamheter som räknas som livsmedelsverksamhet. Det är till exempel de som säljer livsmedel i affärer, restauranger, vattenverk och importörer av livsmedel. Som livsmedel räknas till exempel mat, vatten, snus och kosttillskott.

Anmäla ny verksamhet eller ändra verksamhet

Du måste göra en anmälan till kommunen två veckor innan du planerar att öppna verksamheten. Det gäller både när du ska öppna nytt, bygger om din verksamhet eller tar över en verksamhet.

Du anmäler genom att fylla i nedanstående blanketter och skickar in med post. Våra e-tjänsterna för anmälan och upphörande av livsmedelsanläggning ska uppdateras och tillsvidare hänvisar vi till blanketterna.

Avsluta livsmedelsverksamhet

Ska du avsluta din livsmedelsverksamhet använder du följande blankett:

Avgifter

Du får betala en avgift för själva anmälan. Sedan betalar du också en årlig avgift som täcker kostnaden för kommunens tillsyn av verksamheten.

Avgifter Miljö Hälsoskydd

Exempel på andra saker att tänka på innan du anmäler livsmedelsverksamhet

  • Har du tillstånd från hyresvärden/fastighetsägaren?
  • Har du bygglov eller har gjort en bygglovsanmälan?
    (du kan behöva det till exempel för att använda lokalen som livsmedelslokal, för uteservering och skyltar)
  • Har du en fettavskiljare och rutiner för tömning?
  • Har du rutiner för sotning?
  • Är brandskyddet tillräckligt?
  • Du som ska sälja alkohol och tobak - har du tillstånd för det?

Krav för säkra livsmedel

Livsmedelslokalen måste uppfylla vissa krav. Det är till exempel att det finns möjlighet till handtvätt, tillräckliga arbetsytor och god ventilation.

Goda kunskaper inom livsmedelshygien behövs för att kunna servera säkra livsmedel. Arbetsrutiner behöver finnas för bland annat rengöring, temperaturer och märkning. Kraven kan variera beroende på verksamhetens storlek och art. 

Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats:

Om lokaler, hantering och hygien hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Telefontider Miljö Hälsoskydd

måndag - fredag: 10-12

På måndagar klockan 16-18 har vi öppet vår telefon men det är inte säkert att personen du söker finns på plats.

Livsmedelsinspektör

Madeleine Zackaroff
0303- 73 01 29
madeleine.zackaroff@stenungsund.se

Livsmedelsinspektör

Susanne Hartzell
0303-73 28 04
susanne.hartzell@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-07-01