Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat. Det är viktigt att hantera köldmedier säkert, då köldmedier bidrar till växthuseffekten.

Du får själv inte installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrusning. Det måste någon som är certifierad göra. Kontrollera att det finns giltiga certifikat när du anlitar någon.

Nyligen har systemet för rapportering av köldmedia förändrats så att företag som använder aggregat med köldmedia som är särskilt klimatpåverkande, måste kontrollera dem oftare än förut. Förändringen av reglerna leder också till att vissa köldmedier blir förbjudna och aggregaten behöver bytas ut eller konverteras till andra köldmedier.

Vad är fluorerade växthusgaser?

Växthusgaser är alla gaser som bidrar till växthuseffekten. De fluorerade växthusgaserna (F-gaser) är en grupp bland växthusgaserna. De släpps inte ut naturligt, utan kommer bara från människans verksamheter. Dessa gaser används som bärare av värme och köld i kylskåp, frysar, klimatanläggningar i bilar och värmepumpar av olika slag.

Köldmedier för företag

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Anna Zeffer
0303-73 81 63
anna.zeffer@stenungsund.se

Senast uppdaterad