Bostäder - Kopper, flerbostadshus

Ett flerbostadshus med 39 lägenheter ska upprättas inom befintligt bostadsområde. Projektet handlar om fastigheten Kopper 2:16.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-02-19. 

Läs mer om detaljplanearbetet för Bostäder Kopper, flerbostadshus

Handläggare

-

Exploatör

Sjögus Fastigheter AB.

Aktuell tidplan

Preliminär byggstart sommaren 2021 och inflyttning hösten 2022

Diarienummer

2019/82

Planens formella namn

Detaljplan inom del av Kopper 2:16 för Flerbostadshus

Senast uppdaterad