Bostäder - Kopper, Klaras hus

Stenungsundshem kommer att bygga ett åtta våningar högt punkthus med hyresrätter på parkeringen mellan Koppersskolan och bostadsområdet på Koppersvägen.

Det finns en färdig detaljplan för området.

Om detaljplanen

Vad händer just nu?

Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-17. Bygglovet har getts och byggstart har meddelats från byggherren. Byggande av bostäder pågår.

Exploatör

Exploatör är Stenungsundshem.

Om Koppersvägen hos Stenungsundshem Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan

Planerad byggstart 2019

Diarienunmmer

0559/13

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder vid Koppersvägen, del av KOPPER 2:11 m fl

Senast uppdaterad