Karta Norra Hallerna

Bostäder - Norra Hallerna

Det finns ett planprogram för Norra Hallerna. Helt utbyggt bedöms området rymma cirka 400 nya bostäder, som ska byggas i etapper.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbete pågår.

Handläggare

Planhandläggare Cecilia Norlander

Exploatör


Aktuell tidplan


Diarienummer

0176/17

Planens formella namn

Detaljplan Kyrkenorum 5:1 med flera, Hallerna Förskola

Senast uppdaterad