Karta med planområdet för Kvarnhöjden

Kvarnhöjden

I området Kvarnhöjden i Jörlanda finns det planer på att bygga runt 250-270 bostadsrätter, hyresrätter och villor.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige har 2019 -10 -10 beslutat att anta detaljplanen för Kvarnhöjden. Antagandebeslutet har överklagats hos Mark- och miljödomstolen men Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-10 att avslå överklagandena. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen som beviljade prövningstillstånd 2020-09-09. Mark- och Miljööverdomstolen beslutade 2021-05-20 att upphäva detaljplanen i sin helhet. Detaljplanen har därmed inte fått laga kraft.

Om detaljplanen för bostäder på Kvarnhöjden

Exploatör

PEAB

Om bostäder på Kvarnhöjden hos PEAB Länk till annan webbplats.

Aktuell tidplan


Diarienunmmer

0072/06

Planens formella namn

Detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Senast uppdaterad