Planområde Kyrkeby 3:15

Kyrkeby 3:15

På fastigheten Kyrkeby 3:15 är planerna att bygga två flerbostadshus. Sammanlagt kan det bli 25 lägenheter. Syftet är att det ska bli seniorboende.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har trätt i laga kraft.

Detaljplan för Kyrkeby 3:15

Exploatör


Aktuell tidplan


Diarienummer


Planens formella namn


Senast uppdaterad