LSS-boende Svenshögen - illustration

LSS-boende - Svenshögen

Ett LSS-boende ska byggas i Svenshögen. Boendet kommer att bestå av sex likadana lägenheter.

Lägenheterna kommer att vara cirka 50 kvadratmeter och ha utökad tillgänglighet. I lägenheterna finns det möjlighet att ha upp till två boende.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Bygglovet har getts och byggstart har meddelats från byggherren. Byggande pågår.

Exploatör

Stenungsundshem.

Aktuell tidplan

Byggstart 2019.

Diarienunmmer


Planens formella namn


Senast uppdaterad