Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplaner

En detaljplan redovisar hur, vad och var man får bygga bland annat bostäder, skola och industri inom ett visst område. Den redovisar även hur till exempel fjärrvärme, dagvattenhantering, vatten och avlopp ska lösas.

En detaljplan består av:

  • Plankarta med bestämmelser - anger vad som gäller för marken i området.
    Planbeskrivning - redovisar planens syfte, planeringsförutsättningarna, plangenomförandet, konsekvenser och om detaljplanen avviker från översiktsplanen.
    Miljökonsekvensbeskrivning - krävs i de fall planen får betydande påverkan på miljö.

Beskrivning av detaljplan

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Besökstider Exploatering

Besök bokas direkt med handläggare

Senast uppdaterad 2018-06-26