Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Gällande detaljplaner

I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem.

Sök detaljplan via karta

Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan.
Klicka på bilden eller använd följande länk:

Karta över detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du har kommit in i kartverktyget kan du söka på din fastighet genom sökfunktionen överst på sidan. För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe.

Välkommen att höra av dig om du har frågor om våra detaljplaner.

Kartbild över gällande detaljplaner

Urval av planer som vunnit laga kraft under 2017 - 2020

Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II, ny högstadieskola, del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1

Laga kraftvunnen 2020-12-28

Detaljplan för förskola på del av Kyrkenorum 5:1 och Norums-Torp 1:27, Hallerna Förskola.

Laga kraftvunnen 2020-11-06

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för bostäder
Kyrkeby 3:15

Laga kraftvunnen 2018-11-02

Planområde Nyborgsvägen

Program för Stenungsunds Centrum

Godkänt 2018-06-25

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för bostäder inom
Anrås 1:242

Laga kraftvunnen 2018-05-17

Planområde Nyborgsvägen

Detaljplan för småindustri och kontor vid Stenungsundsmotet,
del av Kärr 1:1

Laga kraftvunnen 2018-04-06

Planområde Nyborgsvägen

Ändring av detaljplan 129 för Getskär-Valeberget, Anrås 44:1

Laga kraftvunnen 2017-12-27

Planområde Nyborgsvägen

Kontakt

E-post                                                                                    

plan@stenungsund.se

Besökstider Exploatering

Besök bokas direkt med handläggare

Senast uppdaterad