Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för Munkeröd 1:12 med flera - industri och småindustri

Syftet med detaljplanen är att bereda plats för industriverksamhet. Det berörda området är inte tidigare detaljplanelagt. Kommunens översiktsplan visar att området har ett särskilt värde för närrekreation för Stenungsunds tätort. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram för att pröva områdets lämplighet för industri och småindustri.

Planområde Munkeröd 1:12

Planområdet

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen har nyligen varit på utställning, från och med 2020-06-04 till och med 2020-07-03.
Nu Pågår arbetet med utställningsutlåtande. När utställningsutlåtandet är klart skickar vi planen till Kommunstyrelsen för antagande.

Dialog och påverkan

Stort tack för alla inkomna utställningsyttranden.

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
191119 PM Hydrogeologi.pdf 990.9 kB 2020-06-02 11.20
Arkeologisk_utredning_2014_3.pdf 3.7 MB 2020-06-02 11.20
Arkeologisk_utredning_2015_6.pdf 4.8 MB 2020-06-02 11.20
Dagvattenberäkningar_Munkeröd_200320_med_kartor.pdf 2.3 MB 2020-06-02 11.20
Hydrogelogi_Munkeröd PM.pdf 1.1 MB 2020-06-02 11.20
MUR_Del av Munkeröd 1.12 med flera.pdf 3 MB 2020-06-02 11.20
Naturvärdesinventering 20160526.pdf 2.1 MB 2020-06-02 11.20
PM Trafikförslag 2018 01 19.pdf 2.2 MB 2020-06-02 11.20
PM_Del av Munkeröd 1.12 med flera.pdf 3 MB 2020-06-09 08.30
Riskanalys Stenungsund Munkeröd.pdf 6.8 MB 2020-06-02 11.20
VA dagvatten 20190628 PM - Del av fastigheten Munkeröd 1.12 med flera.pdf 2.6 MB 2020-06-02 11.20
Vägförslag_och_Massbalansberäkning_180417.pdf 4 MB 2020-06-02 11.20

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2020-07-07