Stenungsunds kommunvapen

Detaljplan för Munkeröd 1:12 m.fl. - industri och småindustri

Syfte

Syftet med detaljplanen är att bereda plats för industriverksamhet. Det berörda området är inte tidigare detaljplanelagt. Kommunens översiktsplan visar att området har ett särskilt värde för närrekreation för Stenungsunds tätort. Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram för att pröva områdets lämplighet för industri och småindustri.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanerna har varit på samråd under hösten 2016. Just nu pågår arbete med att svara på synpunkterna och revidera planhandlingarna.

Efter att granskningshandlingar är klara och godkända av Kommunstyrelsen beräknas detaljplanen vara ute på granskning. Vi kommer annonsera granskningstiden på kommunens hemsida, i Göteborgs-Posten och i ST-tidningen.

Dialog och påverkan

Stort tack till er alla som har kommit in med yttrande.

programområde Munkeröd 1:12 mfl

Handlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk_utredning_2014.pdf 3.7 MB 2016-10-27 09.02
Arkeologisk_utredning_2015_6.pdf 4.8 MB 2016-10-27 09.02
Del av fastigheten Munkeröd 1.12 - Bilaga 1.pdf 1.3 MB 2016-10-27 09.02
Del av fastigheten Munkeröd 1.12 - Bilaga 2.pdf 1.7 MB 2016-10-27 09.02
Geoteknik_MUR_Del av Munkeröd 1.12 mfl.pdf 3.2 MB 2016-10-27 09.02
Geoteknik_PM_Del av Munkeröd 1.12_mfl.pdf 3.7 MB 2016-10-27 09.02
Hydrogelogi_Munkeröd PM.pdf 1.1 MB 2016-10-27 09.02
Naturinventering_Utdrag_från_planbeskrivning.pdf 702.5 kB 2016-10-27 09.02
PM - Del av fastigheten Munkeröd 1.12 mfl.pdf 2.3 MB 2016-10-27 09.02
Riskanalys Stenungsund Munkeröd.pdf 6.8 MB 2016-10-27 09.02
Trafikutredning_Rapport Forts Munkeröd 1_12 Kärr 1_1 inkl. bilagor.pdf 4.6 MB 2016-10-27 09.02
Trafikutredning_Rapport_Munkeröd 1_12.pdf 890.9 kB 2016-10-27 09.02

Kontakt

Planarkitekt

Anders Dahlgren
0303-73 29 08 
anders.dahlgren@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-11-13