Gå direkt till innehållet
Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Detaljplan för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

Syftet med detaljplanen är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd för befintlig byggnad (Jörlanda pastorsexpedition).

Planområdet ligger i Jörlanda, 10 km söder om Stenungsund. Området ligger i anslutning till kyrkans församlingshem vid väg 574, vid södra infarten till Jörlanda.

Hur långt har planen kommit?

Detaljplanen var ute på samråd sommaren 2013. Nu pågår kompletterande utredningar och framtagande av utställningshandlingar.

Information om när utställningen påbörjas kommer att kungöras i tidningen och på kommunens hemsida. Sakägare kommer att underrättas via brev.

foto planområde

Handlingar

Planskede Samråd

Kontakt

E-post                                                                                    

plan@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-16