Stenungsunds kommunvapen
Väg i snöigt vinterlandskap

Vintersäsongen år 2020/2021 ändras ansvaret för snöröjning

Från och med nästa vintersäsong 2020/2021 kommer kommunen inte längre att snöröja enskilda vägar. Kommunen kommer fortsatt ansvara för snöröjningen av allmänna kommunala vägar.

Ändring av ansvar för snöröjning av enskilda vägarlänk till annan webbplats

Snöröjning av enskilda vägar

När det gäller snöröjning av enskilda vägar är det oftast fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening som har ansvaret.

Regler för snöröjning av enskilda vägar under säsongen 2019/2020

När det gäller snöröjning av enskilda vägar är det fastighetsägarna själva eller eventuell vägförening som har ansvaret. Stenungsunds kommun har beslutat att ändå erbjuda tjänsten, under förutsättning att det är cirka 15 centimeter snö. Halkbekämpning ingår inte.

Kommunen sköter snöröjning av enskilda vägar där avstånd från fastighetsgräns fram till närmsta snöröjda väg är mer än 100 meter. Vägar som är kortare än 100 meter, mellan fastighetsgräns och snöröjd väg, plogas om det bor en ensamstående pensionär där. Kommunen snöröjer inte enskilda gång- och cykelvägar.

Vi röjer normalt inte klockan 23-04.

Vägen ska vara utmärkt med snökäppar och ha vändplats. Den måste också ha tillräcklig bärighet och bredd för att en traktor ska kunna åka där. Det får inte finnas hinder, som till exempel träd, grenar, buskar, högt gräs eller stengärdsgårdar.

Om bestämmelserna inte följs plogas inte vägen förrän problemet har åtgärdats.

Tänk på att:

  • inte parkera fordon på väg som ska plogas
  • postlådor ska vara placerade minst en halv meter från vägkanten.

Vill boende ha hjälp med halkbekämpning eller plogning vid ett lägre snödjup än 15
centimeter är det bra att själva kontakta en entreprenör för detta.

Vill du veta om din väg snöröjs av kommunen kontaktar du kommunens Medborgarservice.

Kontakt

Medborgarservice
0303-73 00 00
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-11-01