Bild - vattenledningsarbete Solgårdsdalen

Byte av vattenledning i Solgårdsdalen

Som en del i arbetet med löpande underhåll av ledningsnätet byter kommunen ut vattenledningen i Solgårdsdalen.

Den befintliga vattenledningen genom Solgårddalen är på grund av ålder i dåligt skick. Det medför att det lätt blir läckor. En ny vattenledning håller nu på att läggas ner.

I och med arbetena kan det förekomma störningar i vattenleveranserna i kommunens södra delar. Störningar annonseras på hemsidans startsida och till berörda via kommunens SMS-tjänst.

Större bild över aktuellt område Pdf, 6.9 MB.

Aktuellt just nu

2019-10-30:

Arbetet är nu färdigställt.

Preliminär tidsplan

Arbeten har startat upp under maj och beräknas pågå fram till och med september 2019 .

Arbetet är uppdelat i två etapper för att få så korta perioder som möjligt med provisoriskt vatten. Första etappen (blå linje på bild) över grönområdet pågår just nu (maj-juni).

Andra etappen (röd linje på bild) är planerad att starta i vecka 32 och kommer pågå september ut.

Under semesterperioden (veckorna 28 till 31) är inga arbeten planerade.

Karta över de etapper arbetet med ledningar planeras i Solgårdsdalen

Kontakt

Projektledare infrastruktur

Jenny Bjerke
0303-73 30 77
jenny.bjerke@stenungsund.se

Senast uppdaterad