Stenungsunds kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Stenungsund kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras anslagsbevis för justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunens nämnder och utskott.

Tidpunkten då justerade protokoll publiceras på anslagstavlan styr tiden för överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och utskottens beslut. Från det att protokollet publiceras har du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen, möjlighet att inom tre veckor överklaga beslut.

Information om hur du överklagar beslut

Aktuella anslagsbevis för justerade protokoll

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Mottagningstid Överförmyndarenheten

Vi har telefontid och nås säkrast per telefon måndag - torsdag mellan kl 10.00 – 12.00.
E-post besvaras dagligen (på vardagar).
Telefon: 0303-73 82 23         

Besök bokas i förväg per telefon eller via e-post till:
overformyndaren@stenungsund.se


Senast uppdaterad 2019-10-07