Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Kungörelse - Upphävning av ändring av lokala ordningsföreskrifter i Stenungsunds kommun

Länsstyrelsen upphäver ändringen av 2 och 21 §§ i de lokala ordningsföreskrifterna för Stenungsunds kommun.

Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslutade den 24 september 2020 att ändra § 2 och § 21 i de lokala ordningsföreskrifterna.

Kommunen anmälde beslutet fattat den 24 september 2020 till Länsstyrelsen den 14 oktober 2020. Den nya ordningsstadgan ska enligt beslutet gälla från och med den 1 december 2020.

Länsstyrelsen anser att det geografiska tillämpningsområdet, offentlig plats, ger en större räckvidd än vad som är påkallat. Den nu aktuella ordningsföreskriften innebär vidare att det föreligger en generell tillståndsplikt året om (förutom två timmar på nyårsafton och en timma på nyårsdagen) för användning pyrotekniska varor på offentlig plats. Länsstyrelsen bedömer att detta får anses vara en alltför långtgående tidsmässig begränsning. Förbudet träffar dessutom beteenden som kan anses allmänt accepterade och kommer att gälla inom områden där ett förbud inte är befogat.

Länsstyrelsen anser mot bakgrund härav att den av kommunen beslutade ändringen av de lokala ordningsföreskrifterna ska upphävas då den lägger ett onödigt tvång på allmänheten och innebär obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Länk till beslut Pdf, 270.3 kB.

Senast uppdaterad