Kommundelsstämmor

Vill du vara med och påverka utvecklingen?

Kommundelsstämma ska hållas minst en gång om året i varje kommundel. Där får du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunledningen.

Det går också bra att ställa frågor direkt på stämman, men om vi får möjlighet att förbereda svaret kan det bli mera uttömmande.

Anonyma frågor tas inte upp till behandling.

Stämman leds av kommundelspresidiet som består av tre politiker. Anteckningar från stämman finns sedan på biblioteket och kommunkansliet samt på kommunens hemsida.

Kommundelsstämmor

Kommunen har valt att inte planera några kommundelsstämmor under 2021.

Skicka in frågor till kommundelstämman

Du kan själv skicka in frågor som du vill lyfta på stämman. Skicka din fråga till:
kansli@stenungsund.se.
Ange i rubrikrad: ”Fråga till kommundelsstämma aktuellt datum”.

Protokoll från kommundelsstämmorna

Senast uppdaterad