Stenungsunds kommunvapen

Kommundelsstämmor

Vill du vara med och påverka utvecklingen?

Kommundelsstämma ska hållas minst en gång om året i varje kommundel. Där får du möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunledningen.

Det går också bra att ställa frågor direkt på stämman, men om vi får möjlighet att förbereda svaret kan det bli mera uttömmande.

Anonyma frågor tas inte upp till behandling.

Stämman leds av kommundelspresidiet som består av tre politiker. Anteckningar från stämman finns sedan på biblioteket och kommunkansliet samt på kommunens hemsida.

Kommundelsstämmor 2019

Datum för kommundelsstämmorna i år kommer att fastställas under våren och publiceras här när dagarna är fastställda. Inbjudan kommer också att skickas till alla inom respektive kommundel i god tid före stämmorna.

Presidium och protokoll för respektive kommundelsstämma

Senast uppdaterad 2019-01-03