Miljö och fysisk planering

Beredningen arbetar till exempel med översiktsplaner (ÖP), miljöfrågor, vatten och avlopp, vägar, trafik, bostäder samt utvärdering och framtidsfrågor inom området.

Ledamöter 2019-2021

Beredningen miljö och fysisk planering består av nio ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Beredningen miljö och fysisk planering ledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Beredningsledare

Håkan Hermansson (C)
hakan.hermansson@stenungsund.se

Vice beredningsledare

Lennart Svensson (L)
lennart.svensson2@stenungsund.se

Senast uppdaterad