Stenungsunds kommunvapen

Social myndighetsnämnd

Sociala myndighetsnämnden beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning gentemot enskilda personer med stöd av socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare m.fl.

Sociala myndighetsnämndens ärenden är sekretessbelagda varför kallelser och protokoll inte finns utlagda på hemsidan.

Nämnden sammanträder cirka varannan vecka och även vid behov av behandling av brådskande ärenden.

Ledamöter och ersättare

Sociala myndighetsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare utsedda av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om vilka dessa förtroendevalda är och vilka övriga politiska uppdrag de har i kommunens förtroendemannaregister.

Sociala myndighetsnämndens ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Ordförande

Linda-Maria Hermansson (C)
linda-maria.hermansson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-03