Avgifter och taxor för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner

På den här sidan kan du ta del av taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats och uppgifter om avgifter för grävning, trafikanordningsplaner och återställande. På sidan finns också justerade avgifter för 2022.

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och
trafikanordningsplaner

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning och trafikanordningsplaner Länk till annan webbplats.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att priserna ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2022

Avgifter justerade enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).


Försäljning på offentlig plats

Avgift 2022

Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15kvm

256 kr per plats/dygn


Lotteriförsäljning för stpd, max 15 kvm

256 kr per plats/dygn

Food truck/matvagn (elförbrukning ingår ej)

308 kr/dag, 2052 kr/mån, 15 390 kr/år

Mindre food truck i form av cykelkärra/moped/pop up-vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning)

205 kr/dag, 1 232 kr/mån, 9 234 kr/år

Uteservering, säsong (april – september)

282 kr/kvm

Julgransförsäljning

513 kr/vecka

Elanslutning, inklusive förbrukning

51 kr/dag för 32 A31 kr/dag för 16 A


Reklam och information

Avgift 2022

Trottoarpratare/beachflagga/banderoll

1 026 kr/styck/år

513 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt

1 488 kr/kvm/år

Fast reklamskylt, digital/rörlig

 2 411 kr/kvm/årEvenemang

Avgift 2022

Cirkus/tivoli

4 104 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Konsert, evenemang, tävling eller liknande

1 539 kr/tillfälle (1–3 dagar)

Filminspelning

820 kr/tillfälle

Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av ideella föreningar eller av kommunen

0 krByggnation, etablering, upplag

Avgift 2022

Byggskylt

51 kr/kvm/mån

Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer, upplag m.m.)

51 kr/kvm/år

Container

513 kr/vecka, 1 539 kr/månad per container

Behållare på återvinningsstation

513 kr/behållare/år

Mast inklusive teknikbod

15 390 kr/år – 32 832 kr/år

Avgiften varierar beroende på geografisk placering, den högre avgiften gäller för centrala delar av kommunen.Övrigt

Avgift 2022

Övriga upplåtelser

205 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller enligt överenskommelse

Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata skörden

513 kr

Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer)

1 539 kr
Minsta avgift

Minsta avgift för handläggning och besiktning är 513 kr. Avgiften tas ut om den totala avgiften understiger 513 kronor. Krävs ytterligare besiktning faktureras ytterligare en minsta avgift, se pkt 9 avsnitt 2.1

Senast uppdaterad