Stenungsunds kommunvapen

Befolkning

Stenungsunds kommun hade den 30 december, 2018 26 503 invånare. Det är en ökning med 279 invånare under 2018, vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent.

Födelseöverskottet för 2018 var 75 invånare och inflyttningsöverskottet 202 invånare. Födelseöverskottet är skillnaden mellan födda och döda. Inflyttningsöverskottet är skillnaden mellan inflyttade och utflyttade.

Det första halvåret av 2019 ökade befolkningen i Stenungsund med 157 invånare. Det innebär att den 30 juni, 2019 var invånarantalet i kommunen 26 660 invånare.

 

Invånarantal i Stenungsund per den 31 december 2015-2018


2015

2016

2017

2018

Män

12 794

13 007

13 204

13 188

Kvinnor

12 714

12 808

13 020

13 315

Totalt

25 508

25 815

26 224

26 503


Folkmängd efter ålder den 31 december 2018

Ålder                                                                                                                                     

Antal

0-4

1 528

5-9

1 740

10-14

1 845

15-19

1 599

20-64

14 649

65-84

4 559

85-

583

Totalt

26 503


Folkmängd per församling den 31 december 2017 (Ej fått uppgifter för 2018)

                                                                                                                                              

Antal

Norum

13 967

Ödsmål

2 943

Spekeröd

1 265

Jörlanda

5 770

Ucklum

2 058

Solberga

2


Antalet hushåll i kommunen är ca 11 000.

Källa: SCB

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Jennie Antonsson
Nämndsekreterare
0303-73 80 19
jennie.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-09-13