Stenungsunds kommunvapen

Befolkning

Stenungsunds kommun har ökat med 409 invånare under 2017 vilket motsvarar en ökning med 1,6 procent.

Födelseöverskottet för 2017 var 58 invånare och inflyttningsöverskottet 329 invånare.


Invånarantal i Stenungsund per den 31 december 2014-2017


2014

2015

2016

2017

Män

12 647

12 794

13 007

13 204

Kvinnor

12 628

12 714

12 808

13 020

Totalt

25 275

25 508

25 815

26 224

 

Folkmängd per församling den 31 december 2017

                                                                                                                                              

Antal

Norum

13 967

Ödsmål

2 943

Spekeröd

1 265

Jörlanda

5 770

Ucklum

2 058

Solberga

2

 

Folkmängd efter ålder den 31 december 2017

Ålder                                                                                                                                     

Antal

0-4

1 522

5-9

1 738

10-14

1 815

15-19

1 546

20-64

14 521

65-84

4 512

85-

570

Totalt

26 224

 

Antalet hushåll i kommunen är ca 11 000.

Källa: SCB

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Jennie Antonsson
Nämndsekreterare
0303-73 80 19
jennie.antonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-06-12