Stenungsunds kommunvapen

Strategisk plan och budget

Den strategiska planen innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en ekonomisk plan för 3 år.

Strategisk plan 2019-2021, budget 2019

Budget 2019 antogs av fullmäktige den 25 juni 2018, § 84, dnr 0572/17.

Strategisk plan 2019-2021, Budget 2019PDF

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020

Budget 2020 antogs av fullmäktige den 13 juni 2019, §84, dnr 2018/364.

Strategisk plan 2020-2022, budget 2020PDF

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2019-07-03