Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-01-02 15.17

Fortsatt fokus på droger bland unga

Polisen och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust kommer även under 2018 att kraftsamla mot droganvändningen bland unga.

Arbetet är en del av 2018 års medborgarlöfte och innebär att polisen kommer att lägga merparten av den tid som inte är larmtid på att synas där ungdomar vistas. Nytt för i år är att arbetet kommer att riktas mot unga mellan 10 och 25 år – alltså ett ökat fokus på de allra yngsta

- Vi har sett att ungdomarna inte fångas upp tillräckligt tidigt och därför utökar vi åldersspannet. Det finns unga under 15 år som har ett långvarigt missbruk – det kan handla om allt från cigaretter och alkohol till narkotika. Vi behöver arbeta både för att fånga upp de här personerna och förebygga att det sprider sig till personer i deras närhet, säger Ulf Darrell, kommunpolis i Orust och Tjörn.

Så har det gått med förra årets löfte

Medborgarlöftet har tagits fram efter dialoger med invånarna. De har under hösten haft möjlighet att tycka till via en digital enkät och i samtal på olika platser i de tre kommunerna.

2017 års medborgarlöfte var det första i Södra Fyrbodal. Arbetet kommer att följas upp av polisen och kommunerna under januari, men flera resultat av medborgarlöftet kan redan nu konstateras.

Kommunerna har genomfört flera trygghetsvandringar och gjort vissa åtgärder utifrån vad som framkommit, till exempel att röja buskage och sätta upp bommar. Polisen lovade minst 20 riktade insatser mot droger i trafiken och har genomfört 27.

Det har gjorts riktade insatser mot mopeder och A-traktorer samt hastighetsövervakning. När det gäller att motverka droger bland unga har polisen genomfört övningssök med narkotikahund i skolor och insatser i samband med skolavslutningar.

- Det här är första året som vi haft medborgarlöften och det är något som både polisen och kommunerna kommer att utveckla. Vi kommer att titta på vad som kan bli bättre, men min bild är att vi alla är vinnare i detta, säger Ulf Darell.

Läs mer om medborgarlöftet för 2018 i Södra Fyrbodal
Medborgarlöfte flr 2018 i Södra FyrbodalPDF

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-01-02