Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-06-10 12.31

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-05-30PDF

Kommunfullmäktige behandlade bland annat följande frågor

  • Interpellation angående daglig verksamhet
  • Moduler för hyreslägenheter till nyanlända
  • Ekonomisk uppföljning till och med mars 2016
  • Återrapportering angående uppdrag i budget – extern drift av hamnverksamheten
 

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-06-10