Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-06-22 21.47

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20

Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-06-20 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-06-20PDF

Kommunfullmäktige, som för övrigt inleddes med en information om Stenungsunds kommuns befolkningsprognos och budgetförslag behandlade bland annat följande frågor

  • Budget 2017 och strategisk plan 2017 – 2019
  • Näringslivsprogram för Stenungsunds kommun 2016-2019
  • Cykelplan för Stenungsunds kommun
  • Höjning av brukningstaxan för VA
  • Lokalisering av resecentrum

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-06-22