Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2016-09-22 10.41

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-19

Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-09-19 är nu justerat.

Protokollet finns också att läsa på biblioteket och i kommunhuset.

Kommunfullmäktige 2016-09-19PDF

Kommunfullmäktige, som för övrigt inleddes med en information om lokalresursplaneringen i Stenungsunds kommun behandlade bland annat följande frågor

  • Fråga - barnkonsekvensanalyser
  • Fråga och interpellation – busslinje utanför Hasselgården
  • Interpellation vattenkvalitén – sjön Hällungen
  • Riktlinjer för skyltning
  • Bostadsförsörjningsprogram


Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2016-09-27