Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-11-01 11.31

Avtal Södra Bohuslän Turism AB

Kerstin Gadde (S) Orust, Bo Pettersson (S) Stenungsund, Miguel Odhner (S) Kungälv och Martin Johansen (L) Tjörn undertecknar avtalet.

Samverkan stärker besöksnäringen i fyra västsvenska kommuner

Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälv har nu i samverkan handlat upp turismtjänster. Tisdagen den 31 oktober träffades kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun för att signera avtalet.

Avtalet med Södra Bohusläns turism AB, som vann upphandlingen, inleds den första januari 2018 och varar i 4 år med möjlig förlängning.

Besöksnäringen är en av de starkaste näringarna idag i Sverige och det finns en stor potential för tillväxt. Genom samarbete och ett avtal med en välkänd aktör tar vi nu ett ytterligare steg för att främja besöksnäringen i våra områden.

Målet är att kunna marknadsföra våra gemensamma destinationer ännu mer, locka hit fler besökare och även stötta de företag i våra områden som arbetar med besöksnäring.

- Det är glädjande att vi nu har ett 4-årigt turistavtal med Södra Bohuslän turism AB. Under dessa år får vi en långsiktighet med näringslivet att utveckla turistaktiveter i regionen, säger Bo Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-11-01