Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2017-11-09 11.00

Sök pengar ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond

Nu finns möjlighet för handikappföreningar att ansöka om medel ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond då stiftelsens stadgar ändrats.

För att uppfylla kriterierna ska handikappföreningen:

  • ha sitt säte i Stenungsunds kommun, eller
  • finnas en aktiv lokal avdelning i Stenungsunds kommun (om handikappföreningen tillhör en riksorganisation)

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum är 11 december 2017. Ansökan avser utdelningsbara medel från 2016 års utdelning om 20 procent vilket motsvarar 12 200 kronor. De ansökningar som kommer in i tid och uppfyller kriterierna enligt ovan får dela på 12 200 kronor i lika delar.

Använd ansökningsblanketten och bifoga senaste bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Ändringar i stiftelsens stadgar

Tidigare har medlen delats ut till två handikappföreningar om 20 procent vardera. Dessa två handikappföreningar har varit fastslagna i stadgarna. Den ena handikappföreningen har upphört att verka lokalt och då har inte dessa medel kunnat delas ut.

Med anledning av detta har ändringar gjorts i stiftelsens stadgar till att innefatta även övriga handikappföreningar som inte redan tilldelats medel enligt stiftelsens stadgar.

Ansökningsblankett, Stiftelsens Syskonen Parkers MinnesfondPDF
 

 

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2017-11-09