Stenungsunds kommunvapen

Publicerad: 2018-11-01 13.53

Välkommen till kommunfullmäktiges möte måndagen den 12 november klockan 17.00

Måndagen den 12 november sammanträder kommunfullmäktige klockan 17.00 i Kulturhuset Fregatten - Stenungesalen

Några av de ärenden som kommer att behandlas är:

  • Nyvalda kommunfullmäktige presenterar sig
  • Val av kommunfullmäktiges presidium
  • Strategisk plan 2019-2021, Budget 2019

Kommunfullmäktiges sammanträden websänds. Se mötet direkt eller i efterhand, du hittar webbsändningen här:

Kommunfullmäktiges webbsändningar

Föredragningslista med handlingar finns att läsa i kommunhuset på biblioteket och här på kommunens hemsida.

Föredragningslista med handlingarPDF

På varje kommunfullmäktigesammanträde på allmänhetens frågestund kan du som kommuninvånare ställa frågor till de förtroendevalda. Frågan ska lämnas till kansliet senast en vecka före mötet.

Mer information om allmänhetens frågestund

VÄLKOMNA!

Carola Granell (S)
Ålderspresident

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-11-14