Stenungsunds kommunvapen

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en sammanställning av viktiga mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Syftet är att ge invånarna en bild av kvaliteten och effektiviteten på den service som kommunen erbjuder. Måtten är också ett underlag i kommunernas arbete med styrning och verksamhetsutveckling. 2018 var cirka 260 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. KKiK sammanställs och organsiseras av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Mätning sker inom tre områden:

  1. Barn och Unga
  2. Stöd och Omsorg
  3. Samhälle och Miljö

Kvalitetsaspekter:

  1. Resultat
  2. Upplevd kvalité
  3. Utbud
  4. Väntetider
  5. Resursrer

Se hur det går för kommunen och jämför med andra kommuner på Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada):

Koladalänk till annan webbplats

Mer information om KKiK finns på SKR:s hemsida:

Kommunens Kvalitet i Korthet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-01-22