Stenungsunds kommunvapen

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en sammanställning av viktiga mått som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Syftet är att ge invånarna en bild av kvaliteten och effektiviteten på den service som kommunen erbjuder. Måtten är också ett underlag i kommunernas arbete med styrning och verksamhetsutveckling. 2017 var cirka 260 av Sveriges 290 kommuner med i KKiK. KKiK sammanställs och organsiseras av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Mätning sker inom fem områden:

  1. Din kommuns tillgänglighet.
  2. Trygghetsaspekter i din kommun.
  3. Din delaktighet och kommunens information.
  4. Din kommuns effektivitet.
  5. Din kommun som samhällsutvecklare.

Se hur det går för kommunen och jämför med andra kommuner på Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om KKiK finns på SKLs hemsida:

Kommunens Kvalitet i Korthet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-02-19