Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Möteskalender 2020

Nedan finner ni datum för samtliga politiska instansers sammanträden år 2020.

Möteskalender

Nämnd/utskott

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

23

6

5

16

14

1024

8

12

17

Kommunstyrelsen

13

10, 25

5*, 23

27

25

15


24

21

26

30


Allmänna utskottet

21

18

24

21

5

21, 29


3

8

Välfärdsutskottet

22

19

25

22

6

32, 30


4

9

Social myndighetsnämnd

14

11

10

7

5

2, 23


18

15

13

10

1, 15

Teknisk myndighetsnämnd

29

26


1

13

17


26


7

11

16

Överförmyndarnämnd

29


11

22


109

21


2

Budgetmöten

21

3, 18

2, 16

8, 15, 21

7

* KS 5 mars behandlar endast årsredovisning och ombudsinstruktioner för bolagen

Senast uppdaterad 2020-06-22