Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Protokoll och kallelser

Nedan finns föredragningslista med handlingar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen senaste året samt utskottens och Tekniska myndighetsnämndens senaste föredragningslistor. Protokollen kan läsas på respektive instans undersida.

Kommunfullmäktiges föredragningslistor med handlingar 2020

Kommunstyrelsens föredragningslistor med handlingar 2020

Senaste föredragningslistorna från Tekniska myndighetsnämnden, valnämnden och kommunstyrelsens utskott

Protokoll

Senast uppdaterad 2020-07-01