Allmänna utskottets protokoll

Nedan publiceras allmänna utskottets protokoll efter att de har blivit justerade. Detta brukar ske ske i regel cirka en till två veckor efter sammanträdet.

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Senast uppdaterad