Stenungsunds kommunvapen

Vägledande och styrande dokument

Kommunens författningssamling innehåller vägledande dokument så som Visionen 2035, inriktningsmål och policys, styrande dokument så som planer, föreskrifter/riktlinjer, handlingsplaner, anvisningar samt taxor och avgifter.

Utöver dessa regler finns lagstiftning och andra regler som gäller för den kommunala verksamheten. Dessa regler finns inte med i författningssamlingen.

Vägledande dokument

Styrande dokument

Barn, utbildning

Omsorg, hjälp

Uppleva, göra

Bygga, bo, miljö

Trafik och infrastruktur

Näringsliv, arbete

Kommun, politik

Räddning, säkerhet

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2020-03-11