Stenungsunds kommunvapen

Vad har fastighetsägare för ansvar?

Det är fastighetsägaren som är skyldig att ta bort enkelt avhjälpta hinder. Bestämmelserna gäller både kommunala och privata fastighetsägare.

Tillsynsmyndighet

Det är kommunen genom Tekniska myndighetsnämnden som har till uppgift att kontrollera att lagen följs. Kommunen kan kräva att fastighetsägaren åtgärdar hinder inom en viss tid. Till detta kan kommunen koppla ett vite eller att hinder undanröjs av kommunen på fastighetsägarens bekostnad.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Lämna synpunkt

Senast uppdaterad 2018-06-12