Stenungsunds kommunvapen

Adresser till vallokaler

Kommunen är uppdelad i 16 valdistrikt. Det finns 12 vallokaler, vilket innebär att vissa valdistrikt delar vallokal.

Var du ska rösta på valdagen framgår av ditt röstkort. Om du inte har kvar ditt röstkort kan du ringa till kommunen på 0303-73 00 00 för att få information om var du ska rösta på valdaten.

Berg-Käderöd-Hällesdalen
Ekenässkolan
Näs 202 
444 95 Ödsmål

Näs-Apleröd-Stripplekärr
Ekenässkolan
Näs 202 
444 95 Ödsmål

Hasselbacken-Uppegårdsvägen
Hasselgården
Hasselbackevägen 98
444 44 Stenungsund

Gilltorp-Rämma-Högen
Jörlandagården
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Källsby-Sävelycke-Timmervik
Jörlandagården
Novavägen 1
444 92 Jörlanda

Brudhammar-Kopper-Kristinedal
Kristinedalskolan
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Ekbacken-Hällebäck-Högenorum
Kopperskolan
Koppersvägen 62 
444 42 Stenungsund

Kyrkenorum
Kyrkenorumskolan
Kyrkenorumsvägen  41
444 46 Stenungsund

Hallerna-Strandkärr
Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2 
444 47 Stenungsund

Strandnorum-Kåkenäs 
Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund

Smundstorp-Groland-Åketorp
Spekerödsskolan 
Kännestorp 125 
444 93 Spekeröd

Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön
Stenungsunds kommunhus
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Doterödsväg-Parkers Gård-Nytorpshöjd
Stenungsunds kommunhus
Strandvägen 15 
444 31 Stenungsund

Anrås-Västra Torp-Saxeröd
Stora Högagården
Stora vägen 16
444 60 Stora Höga

Getskär-Valeberget
Stora Högaskolan
Anråsvägen 2
444 60 Stora Höga

Svenshögen-Ucklum
Ucklums församlingshem
Ekhagsvägen 3 444 94 Ucklum

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-05