Stenungsunds kommunvapen

Information om valsedlar

Valnämnden är enligt lag skyldig att behandla alla partier lika. På denna sida kan du läsa mer om vad som gäller för partierna i Stenungsunds kommun.

Valsedlar

Enligt vallagen måste det finnas vissa valsedlar i alla vallokaler. Det är valsedlar för de partier som har fått minst 1 procent av rösterna i något av de senaste två valen till Europaparlamentet i hela riket. Alla andra partier som är anmälda till valet får lämna sina valsedlar till vallokalen.

Placering av valsedlar

I vallagen står det inte exakt hur valsedlarna ska placeras, det vill säga om de ska läggas i valsedelställ eller på bord. Det är kommunens valnämnd som fattar beslut om hur partiernas valsedlar ska placeras i vallokalerna. Det krav som finns är att samtliga valsedlar ska presenteras för väljarna på ett likvärdigt sätt.

Valnämnden har bestämt att valsedlarna ska placeras i valsedelsställ. I varje valsedelställ ska valsedlarna stå i bokstavsordning - från A till Ö, uppifrån och ned. Så här ska valsedlarna placeras i de tre ställen:

  • I den första kolumnen i det första valsedelstället ska det stå valsedlar från de partier som fick mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet. Högst upp ska det stå en blank valsedel. Sedan ska Arbetarepartiet Socialdemokraternas valsedel stå.
  • I den andra och tredje kolumnen i valsedelsstället ska det stå valsedlar från de partier som fick mindre än 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet. I dessa kolumner ska även partier stå som aldrig har varit med i valet.

Partierna ska själva lämna över valsedlar till vallokalerna och platserna där det bedrivs förtidsröstning. Valsedlar kan inte lämnas in till kommunhuset för utskick till vallokalerna.

Det är röstmottagarna som ska ställa upp valsedlarna i valsedelställen. Röstmottagarna ska också fylla på med de valsedlar som finns tillgängliga i vallokalen. Röstmottagarna bevakar bara så att det finns tillräckligt med valsedlar så att sedlarna i det första valsedelstället inte tar slut. Partierna måste själva bevaka så att det finns tillräckligt med valsedlar för att fylla på andra och tredje kolumnen.

Röstmottagarna ska bara ställa ut valsedlar från partier som har anmält sitt deltagande i valet. Vilka de är står på valmyndighetens hemsida (https://www.val.selänk till annan webbplats)

Utdelning av valsedlar

Enligt vallagen får det inte vara någon politisk propaganda i närheten av vallokalen. Det betyder att partierna inte får dela ut kampanjmaterial, sätta upp affischer eller generellt bedriva valkampanj i närheten av en plats där väljare röstar.

Partierna får dela ut namnvalsedlar utanför en vallokal. De får däremot inte göra det innanför vallokalens dörrar.

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-05-20