Gå direkt till innehållet
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Feriearbete

Stenungsunds kommun anordnar omkring 200 ferierarbeten runt om i kommunens olika verksamheter. Du som kan söka dessa arbeten ska vara skriven i Stenungsunds kommun. Du går i grundskolans årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet. Du ska förstå och kunna göra dig förstådd på svenska (för att du ska kunna få en meningsfull och säker feriearbetsplats).

Ferieplatser 2020 - viktig information


Med anledning av covid-19 har flera förutsättningar för feriearbetet förändrats. Detta har lett till en viss fördröjning i administrationen av ferieplatser.

Arbetsmiljöverkets regler säger att minderåriga ej får utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (covid-19) inom sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och funktionshinderområdet. Detta påverkar möjligheten för ungdomar under 18 år att erbjudas arbete inom ovanstående områden. Stenungsunds kommun har med anledning av detta plockat bort ferieplatserna inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. Barnomsorgens platser kommer att erbjudas de som sökt och är eller kommer att hinna fylla arton år innan de börjar arbeta. Självklart följer Stenungsunds kommuns övriga enheter Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Stenungsunds kommun arbetar intensivt med att finna nya kommunala arbetsplatser och hitta lösningar för de ungdomar under 18 år som sökt inom ovan angivna områden. Men vi vill ändå understryka att det kommer vara fler som blir utan plats i år då vi ej kommer att kunna hitta tillräckligt många alternativa feriearbete.

Ansökan feriearbete

Ansökan för 2020 har avslutats.

Utdrag från belastningsregistret

Du som har sökt feriearbete inom äldreomsorg och barnomsorg ska ha ett utdrag från belastningsregistret från Polisen. Utdraget ska du lämna till din arbetsgivare senast två veckor innan du påbörjar din anställning. Du får inte lov att öppna kuvertet som utdraget skickas i från Polisen. Utdraget ska lämnas över till arbetsgivaren oöppnat.

Beställ utdrag från belastningsregistret hos Polisenlänk till annan webbplats

För frågor kring feriejobb, kontakta:
feriearbete@stenungsund.se

Löner

Timlöner för feriearbetande ungdomar sommaren 2020:

  • Ungdomar under 16 år - 70 kr/tim
  • 16 till och med 17 år - 79 kr/tim
  • 18 år - 87 kr/tim

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Strandvägen 36-38
444 31 Stenungsund
Telefon 0303-73 00 00

Senast uppdaterad 2020-06-08