Stenungsunds kommunvapen

Introduktionsutbildning - Vård Omsorg

Information och utbildningsmaterial för dig som är intresserad av att börja arbeta inom vård och omsorg i Stenungsunds kommun.

Ledorden för arbetet i kommunen är (HÖDI):

  • Helhetssyn: Den egna verksamhetens betydelse ses i ett större sammanhang och kommun- och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.
  • Öppenhet: Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
  • Delaktighet: Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet med fattade beslut.
  • Insyn: Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens
    arbetsutförande och resultat.

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivning undersköterska

Uppdragsbeskrivning personlig assistent

Introduktionsfilmer (obligatoriska för instuderingsfrågor)

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Personlig assistans

Basal omvårdnad övre toalett

Basal omvårdnad nedre toalett

Basala hygien och klädregler inom hemtjänst

Instuderingsfrågor

Besvara instuderingsfrågorna i dokumentet nedan och ta med vid möte med kommunen.

InstuderingsfrågorPDF

Övrig information av intresse


IBIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver att du skapar gratis konto för inloggning)

Lågaffektivt bemötandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demens ABClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver att du skapar gratis konto för inloggning)

Kontakt

Stenungsunds kommun
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2019-01-24