Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2020-04-20 15.20

Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt med anledning av Covid-19

Stödet från Västra Götalandsregionen riktar sig till företag med nya skalbara lösningar som kan möta lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i krisen och vara verifierat av behovsägare.

Hur mycket kan man söka?

Stödet är på maximalt 150 000 kronor och får användas för att täcka högst 90 procent av kostnaderna. Finansieringen får användas till utvecklingskostnader i framtagandet av den nya lösningen. Löner är inte stödbara.

Bedömning av ansökan görs utifrån två kriterier

  • Potential att minska krisens negativa konsekvenser i samhället eller ta vara på nya möjligheter till omställning. Den nya lösningen ska bygga på samarbete med behovsägare från offentlig eller privat sektor och behovet ska vara verifierat i form av ett stödbrev eller liknande. Den nya lösningen ska kunna testas eller användas snabbt (inom ett fåtal månader).

  • Potential att bidra till företagets långsiktiga utvecklingskraft. Det kan handla om att utveckla ett nytt affärserbjudande, att ställa om produktionen eller att ta fram nya tjänster, processer och affärsmodeller. Lösningen skall vara nytänkande och skalbar på en större marknad.

När kan man söka och få besked?

Ansökningsomgång 1 stänger 8 maj med projektstart 15 maj
Ansökningsomgång 2 stänger 29 maj med projektstart 5 juni

Västra Götalandsregionen har avsatt 3 miljoner kronor totalt för båda utlysningsomgångar

Hur ansökar man?

Företag ansöker om stödet via en digital tjänst - Min Ansökan.

Ansök om stödlänk till annan webbplats

Utlysningens syfte

I spåren av pandemin Covid-19 mobiliserar privata och offentliga aktörer för att både möta den akuta krisen och rusta för en annorlunda framtid. Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle har sällan varit viktigare än nu. Samtidigt står näringslivet inför enorma utmaningar med en minskad eller strypt efterfrågan.

Västra Götalandsregionen vill med denna utlysning främja både företagsutveckling och lokal samverkan där företag ställer om för att möta behov som samhället har kopplat till områden som vård, omsorg, utbildning, logistik, digitalisering, delaktighet, handel, stadsutveckling, tjänsteutveckling med mera.

Läs mer om stödet på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats

Ytterligare stöd till företagare

Senast uppdaterad 2020-04-20