Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-10-03 09.03

Företagsklimatet i STO-kommunerna

Tisdagen den 2 oktober presenterade Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet i våra tre kommuner. Rankingen består dels av en attitydmätning och en statistiskanalys, som vägs samman till en total ranking. I våra tre kommuner har 275 företag av totalt 7000 svarat på enkäten.

I STO-regionen är företagsamheten stor och ökande, vilket är oerhört glädjande då trenden i riket är det motsatta. Det visar sig bland annat i det statistikunderlag som används så som andel företag i kommunerna samt nyföretagsamhet. Dessutom är allmänhetens attityder till företagande är positivt i vår region.

Infrastruktur

Det är dock tydligt att våra företagare förväntar sig mer angående vår infrastruktur. Trots att vi är en del av Göteborgsområdet upplever företagen att det finns mycket mer att önska kring både IT och kommunikationer i vårt område. Det är något vi är väl medvetna om och vi arbetar fortsatt intensivt genom Nordvästsvenska initiativet, där dock fokus främst ligger på förbättringar av vår transportinfrastruktur.

Vinst i utökat samarbete i STO-regionen

Det är också tydligt att företagen i regionen upplever sin hemkommun på olika sätt. En potential i detta är att vi i vårt utökade samarbete i näringslivsfrågor, kan lära av varandra och dra nytta och varandras styrkor.

- Stenungsunds kommun har ett stabilt och bra företagsklimat. I årets mätning ser vi en svag tillbakagång i rankingen, men om vi ser på det sammanfattade omdömet som företagen ger oss är betyget likvärdigt med tidigare år. Försämringen av vår ranking härleds delvis därför till att andra har förbättrat sig i större utsträckning än oss. Det som sticker ut i positiv bemärkelse är skolans attityder till företagande som genom arbetet med Ung företagsamhet, mentorskap och praktik ger oss en topp 30 placering i landet. Vi ser också att skolan matchar företagens behov av kompetens men vi behöver förstärka servicen till företagen genom korta handläggningstider, säger Alexander Kassay näringslivsutvecklare Stenungsunds kommun.

STO kommunernas samlade rankingresultat:

Stenungsund kommun 77 -16
Tjörns kommun 116 +18
Orust kommun 266 +1

Läs mer om Svenskt näringslivs mätning och se resultat för varje kommun:
http://www.foretagsklimat.se/

Läs mer om Nordvästsvenska Initiativet

Kontakt

Näringsliv

Medborgarservice
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Senast uppdaterad 2018-10-03