Information om coronaviruset (covid-19) »
Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad: 2018-05-18 10.00

Hjälp oss lösa våra sju samhällsutmaningar!

För att lösa våra sju samhällsutmaningar behöver vi förstå hur situationen ser ut idag och för vem. Här kommer AllAgeHub in. Det är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Idégenerera på workshops med oss!

Vi bjuder in dig som arbetar inom offentlig sektor, akademi, näringsliv eller civilsamhälle till workshops för att tillsammans hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

AllAgeHub - är i Uppbyggnadsfasen och startade 2017 och pågår  t.o.m. 2019.

Workshoppar hålls löpande under innovationsprocessen för att idégenerera kring identifierade utvecklingsområden för att sedan testa och förfina idéer i idéutvecklingsprojekt.

Läs mer om projektet och de sju samhällsutmaningarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2019-06-13