Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt på grund av
coronapandemin? Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare går nu
återigen att söka.

Covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare.
Regeringen har därför beslutat att förlänga omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.
Den nya ansökningsperioden öppnar den 2 mars och ansökan kan göras till och med 30
april 2021.

Under första ansökningsomgången som avsåg mars – juli 2020 inkom 2 127 ansökningar
till Länsstyrelsen Västra Götaland och 146 325 401 kronor beviljades i stöd.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från augusti 2020 till
februari 2021. Stödnivån är 75% eller 90% av nettoomsättningen under stödperioden
jämfört med referensperioden 2019. En enskild näringsidkare kan få maximalt 168 000
kronor i ersättning.

Stödet är som tidigare uppdelat i tre stödperioder:

 • augusti – oktober 2020
 • november - december 2020
 • januari – februari 2021

Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att kunna söka stödet gäller följande:

 • Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat så gott som
  uteslutande pga. spridningen av Covid-19
 • Kravet för att söka är bland annat att den enskilda näringsidkaren har haft en
  nettoomsättning på minst 200 000/180 000 kronor under verksamhetsåret 2019
 • Sökande ska vid ansökningstillfället vara godkänd för F-skatt
 • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten
  krävs e-legitimation, till exempel Bank-ID. Stödet handläggs av länsstyrelserna
 • I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för
  räkenskapsåren 2019 (alternativt 2018), 2020 och 2021. Det kan till exempel vara
  resultatrapporter för stöd- och referensperioder
 • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 30 april 2021

Förändringar från tidigare förordning

Föräldrapenning eller sjukpenning

Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under referensperioden får istället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens
referensperiod.

Arbetslöshetsersättning

Har den enskilde näringsidkaren mottagit arbetslöshetsersättning under stödperioden ska omsättningsstödet minskas med det belopp den enskilda näringsidkaren fått i arbetslöshetsersättning.

Så här ansöker du

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och
uppföljning av ansökningar. Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första
hand.

Har du skyddad identitet och/eller är folkbokförd utanför Sverige kan du ansöka via
pappersblankett som fås av länsstyrelsen efter begäran. Du kan läsa mer om stödet på
Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer om omsättningsstödet på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp eller har ytterligare frågor gällande stödet?

Du är välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland för hjälp. Vid frågor om stödet ska du i första hand skicka e-post till omsattningsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad