Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Rekordökning för Stenungsund i årets företagsklimat

Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt – trots coronapandemin. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som presenteras i dag. Stenungsund är den kommun som klättrat mest i GR sedan förra året och är även en av de kommuner som gjort stört förbättringsresa över tid.

Med ett totalt NKI (Nöjd Kund Index) på 74 hamnar Stenungsund i topp 3 av kommunerna i Göteborgsregionen (GR). Dessutom är Stenungsund den kommun i GR som klättrat mest sedan mätningen förra året med en ökning på nio enheter. Jämför man istället med år 2012, då Insiktsmätningen först genomfördes, har Stenungsund förbättrat sitt resultat med hela elva enheter. Det gör kommunen till en av de tre GR-kommuner som gjort störst förbättringsresa över tid.

- Det känns såklart väldigt roligt och givande att få ett sådant här resultat. Vi har arbetat strategiskt och fokuserat med att förbättra arbetet mot näringslivet under flera år och nu ser vi resultatet av det arbetet. Vi har tagit lärdomar utifrån vad som inte har fungerat tidigare och vi har tagit hjälp och lyssnat till företagarna i kommunen om deras förutsättningar och vad som är viktigt i kontakten med kommunen. Sist men inte minst så har hela förvaltningen pratat om vikten av att ha ett bra och fungerade näringsliv i kommunen, säger Olof Lundberg, kommunstyrelsens ordförande.

Hälften av regionkommunerna förbättrar sina resultat

Göteborgs starka resultat drar i sin tur upp resultatet för hela Göteborgsregionen, vars totala NKI ökar från 69 till 72. Hälften av regionkommunerna förbättrar sina siffror jämfört med förra året. Störst förbättring står Stenungsund (+9), Alingsås (+8) och Lerum (+7) för.

Totalt nio av regionens 13 kommuner har nu ett NKI på 70 eller högre, vilket är gränsen för ett högt NKI. Ambitionen är att alla kommuner inom GR ska nå dit.

– Det är viktigt att dra lärdom av coronakrisen som fått kommunerna att öka dialogen med näringslivet och dess tjänstepersoner att jobba tätare med företagen. Vi måste hålla i detta även när pandemin har lagt sig och vi kan återgå till mer normala förutsättningar. Grunden för ett gott företagsklimat ligger både i en god service, med effektiv handläggning och smidig ärendehantering, men framför allt handlar det om attityder och förståelse för varandras villkor. Denna förståelse tycks ha ökat under krisen och det är viktigt att vi tar fasta på detta även framåt, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg.

Fakta Insikt

· Insikt 2020 är den sjunde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.

· Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

· Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet.

· I den nya mätningen har 2 420 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen.

Senast uppdaterad