Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Stenungsunds kommun – en del av EU-utmärkelsen ”Europeisk entreprenörsregion 2020”

Stenungsunds kommun kan stoltsera med att vara en del av EU-utmärkelsen “Europeisk entreprenörsregion 2020”. På grund av pandemin är regionen fortfarande innehavare av priset under 2021 och priset vandrar runt mellan kommunerna.

Priset har tilldelats för det gemensamma arbetet med att ta fram Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som alla kommunerna i Göteborgsregionen samt ett 20-tal förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, ligger bakom. I juryns motivering lyfter man särskilt fram den inkluderande arbetsprocessen som byggt på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens tretton kommuner, näringslivet, akademi och andra offentliga aktörer.

– Det är klart att jag är väldigt stolt över det här priset! Det visar att vi jobbar rätt. I grunden handlar det om att skapa bästa förutsättningar för företagande i hela Göteborgsregionen. För att komma dit krävs att vi som kommun är öppen och lyssnar på näringslivet och att vi vågar anta de utmaningar som vi står inför. Det gör vi bäst genom att jobba tillsammans över kommungränserna där vi har satt upp ett gemensamt mål om att skapa minst 120 000 nya jobb i hela Göteborgsregionen fram till 2035, säger Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun.

Sammantaget arbetar alla 13 kommunerna för att Göteborgsregionen ska bli en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvara kompetens och attrahera talang, erbjuda bäst förutsättningar för hög och hållbar tillväxt samt bäst klimat för företagande och innovation.

– Priset kommer att stå här på kommunhuset under några veckor innan det är dags för nästa kommun att ta hand om det. Det blir lite som en vandringspokal till alla som har varit med och tagit fram en av Europas bästa strategier för entreprenörskap, säger Jessica Waller, näringslivschef i Stenungsunds kommun.

Näringslivsstrategiskt program beslutat för Stenungsunds kommun

Kommunfullmäktige antog den 16 december Stenungsund kommuns näringslivsstrategiska program 2020–2022. Programmet beskriver hur kommunens förhållningssätt och inriktning ska vara i det näringslivsstrategiska arbetet. Programmet ska bidra till att näringslivsperspektivet integreras i det ordinarie arbetet och att kommunen ställer om till en modern serviceorangisation med myndighetsansvar.

Vill du veta mer om hur Stenungsund jobbar? Välkommen att kontakta Jessica Waller, näringslivschef i Stenungunds kommun, via e-post jessica.waller@stenungsund.se.

Här kan du ta del av GR- kommunernas beslutade program inklusive den första handlingsplanen för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program: Business Region Göteborg – Näringslivsstrategiska program Länk till annan webbplats.

Fakta

Europeiska Regionkommittén i Bryssel utser varje år tre EU-regioner som kan visa upp enastående och innovativa strategier och åtaganden för att främja företagande och entreprenörskap. Läs mer om priset här: Pris - Europeiska entreprenörsregioner (EER) 2020 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad