Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Krisövning genomförd – Upprätta och aktivera en trygghetspunkt

Den 27 november anordnade kommunen i samverkan med Frivillig Resursgruppen (FRG) en krisövning vid Ekenässkolan som innebar att upprätta och aktivera en trygghetspunkt.

– Övningen gick mycket bra och enligt plan. Det finns en övningsplan för 2022 och framåt för att upprätta och aktivera övriga trygghetspunkter inom Stenungsunds kommun. Det här krisberedskapsarbetet stärker förmågan för kommunen och FRG att hantera omfattande störningar, extraordinära händelser och höjd beredskap, säger Dennis Salenborn, säkerhetssamordnare i Stenungsund kommun.

Behovet av trygghetspunkter kan uppstå vid omfattande samhällsstörningar, extraordinära händelser eller vid höjd beredskap. Därför är det nödvändigt att kommunen planerar och förbereder trygghetspunkter så att de snabbt kan öppnas om en omfattande störning uppstår.

– Det var en bra första övning. Vi ska nu utvärdera och se hur processen kan förbättras ytterligare. Det är viktigt att öva på samarbetet mellan oss och kommunen och att vi alla känner oss trygga i att upprätta och aktivera trygghetspunkter, säger Maggie Robertsson, en av samordnarna från Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Kommunen aktiverar trygghetspunkter vid samhällsstörningar

Vid en samhällsstörning, extraordinär händelse eller höjd beredskap såsom exempelvis allvarliga olyckor, oväder, utrymningsbehov eller vid krigsfara, kan det uppstå situationer då människor behöver hjälp. Det kan handla om att få krisinformation, leverans av dricksvatten, mat, värme eller en plats att sova. För att möta dessa behov har Stenungsunds kommun inrättat trygghetspunkter. Det kommer totalt att finnas 11 stycken trygghetspunkter (inklusive Stora Askerön) runt om i kommunen.

Vid en trygghetspunkt ska det exempelvis finnas möjlighet till att få:

 • aktuell krisinformation
 • krisstöd
 • enklare sjukvård
 • vatten och förtäring
 • värma sig

Placering av trygghetspunkter i kommunen:

Hemskyddsområde 1: Kulturhuset Fregatten

Hemskyddsområde 2: Skolhuset

Hemskyddsområde 3: Ekenässkolan

Hemskyddsområde 4: Svenshögens föreningslokal

Hemskyddsområde 5: Stenungskolan

Hemskyddsområde 6: Kristinedalskolan

Hemskyddsområde 7: Kyrkenorumskolan

Hemskyddsområde 8: Ucklumskolan

Hemskyddsområde 9: Hallarna skola

Hemskyddsområde 10: Stora Högaskolan

Hemskyddsområde 11: Jörlandaskolan

Bakgrund - Hemskyddsorganisation

Hemskyddsorganisationen delas in i hemskyddsområden (HSO) och Stenungsunds kommuns geografiska område delas in i 11 områden. Varje hemskyddsområde har en bestämd plats som kan fungerar som en trygghetspunkt.

Trygghetspunkten är belägen på en skola eller i övrig kommunal byggnad. Respektive HSO har två utsedda representanter från Frivilliga Resursgruppen som har funktionen som hemskyddsområdesansvariga. Under samhällsstörningar i fredstid eller i höjd beredskap ska hemskyddsorganisationen till exempel:

 • förmedla krisinformation
 • upprätta och bemanna en trygghetspunkt
 • köra ut nödvattentankar
 • samverka med lokalsamhället
 • inventera resurser och risker
 • verka för att skydda, rädda och i övrigt hjälpa befolkningen i samband med kriser

Hemskyddsorganisationen är en del av Stenungsunds kommuns krisberedskap och ska vara en beredskapsorganisation både i fredstid och höjd beredskap bemannad av Frivilliga Resursgruppen.

Senast uppdaterad