Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef och Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun.

På bilden från vänster: Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor, kommundirektör Tjörns kommun, Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef och Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun.

Medborgarlöftet förlängs till 31 december 2022

Medborgarlöftet 2021 handlar om föräldrastärkande insatser, fysiska åtgärder för att öka tryggheten, insatser för ökad trafiksäkerhet och insatser mot droger med ett särskilt fokus på att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk. Löftet förlängs nu till 31 december 2022.

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem – det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Vi ska öka samarbetet med kommunernas skolor och socialtjänster kring trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Medborgarlöftena utgår från de lokala lägesbilderna

Buskörningar och droganvändning skapar otrygghet hos kommuninvånarna. Det framgår av de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2020, då över 2 000 invånare i de tre kommunerna har svarat på frågor om trygghet.

Resultatet av dialogerna stämmer överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna tagit fram för området, baserade på bland annat brottsstatistik och trygghetsmätning.

Det här lovar vi

Under tiden 1 januari-31 december 2022 lovar polisen att:

  • ha minst 15 särskilt riktade insatser mot trafik och droger i de tre kommunern, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Under samma period lovar kommunerna att:

  • genomföra föräldrastärkande insatser och involvera näringsliv, föreningsliv och andra berörda aktörer i trygghetsarbetet
  • genomföra insatser för att minska kriminaliteten och draganvändningen bland ungdomar
  • genomföra insatser för att öka trafiksäkerheten
    genomföra fysiska åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Målet

Det gemensamma långsiktiga målet för oss är att öka den upplevda tryggheten för våra invånare samt minska brottsligheten bland ungdomar och stoppa nyrekrytering.

Senast uppdaterad