Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 12 september

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 12 september.

Planskild GC-överfart Solgårdsvägen/Bohusbanan

Kommunfullmäktige föreslår att Trafikverket genomför en säker gång/cykel-överfart över Bohusbanan/Solgårdsvägen av typen ljus/ljud/bom. En sådan lösning uppskattas kunna genomföras inom ett år där Trafikverket tar hela kostnaden.

Revidering av riktlinjer för kravhantering av obetalda barnomsorgsavgifter

Kommunfullmäktige beslutade på förslag från kommunstyrelsen att ändra i kommunens riktlinjer för kravhantering genom att utöka dokumentet med följande information under rubriken inkassokrav och betalningsföreläggande:

"Vid obetalda förskolefakturor samverkar sektor utbildning med sektor socialtjänst före ansökan om betalningsföreläggande lämnas till Kronofogdemyndigheten".

Kommunfullmäktige beslutade också att ge sektor utbildning i uppdrag att utveckla sina rutiner kring fakturering och ökad betalningsbenägenhet av barnomsorgsavgifter samt tydligt informera om förenklad betalning och påföljder vid utebliven betalning på hemsidan. Dessutom fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera regelverket gällande förskola och pedagogisk omsorg samt upphäva tidigare dokument.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade ett annat förslag. Därför reserverade de sig samt Sverigedemokraterna mot kommunfullmäktiges beslut.

Titta gärna på webbsändningen från kommunfullmäktige för att se hela debatten.

Webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde 190912 Länk till annan webbplats.

Uppdrag om klimatanpassningsplan

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en klimatanpassningsplan som ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen.

Under sammanträdet beslutade kommunfullmäktige att utse kommunstyrelsen till politisk styrgrupp i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.


Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum tisdag den 17 september.

Senast uppdaterad