Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

KOmmunfullmäktige

Snabbprotokoll från kommunfullmäktige 7 mars

Här kan du läsa snabbprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars.

Förslag om att ompröva principbeslut avseende alkoholservering i Stenungsund Arena

Ärendet utgick då kommunstyrelsen tidigare på dagen 190307 beslutade om att återremittera ärendet. Anledningen till återremitteringen är att kommunstyrelsen vill komplettera det juridiska perspektivet i ärendet.

Återkoppling av kommunfullmäktiges beslut i juni angående järnvägsövergångar i kommunen

Kommunalråd Bo Pettersson gav kommunfullmäktige en återkoppling vad som har hänt sedan kommunfullmäktige tog beslut vid sitt sammanträde i juni 2018 om att stänga två järnvägsövergångar i centrala Stenungsund.

Sedan sommaren 2018 har förvaltningen arbetat tillsammans med Trafikverket för ökad säkerhet vid tågövergångar i Stenungsunds kommun.

Ett resultat av arbetet är att hela spårområdet mellan stationen och Nösnäs är stängslat och mellanliggande gång- och cykelöverfarter som inte är planskilda har stängts. För att öka behålla tillgängligheten mellan östra och västra sidan av tågspåret fortsätter arbete med att planera för en planskild gång- och cykelöverfart vid Solgårdsdalen tillsammans med Trafikverket.

Trafikverket har sedan en tid tillbaka arbetat sedan en tid tillbaka med en inventering av samtliga ej planskilda järnvägsövergångar längs södra Bohusbanan från Uddevalla till Göteborgs centralstation. I det arbetet har man således även täckt in Stenungsunds kommun.

Utifrån inventeringen kommer myndigheten sätta in åtgärder för att öka säkerheten. Det här arbetet inleds med markförhandlingar och förberedande insatser och förvaltningen kommer följa framdriften i dialog med Trafikverket.

Komplett protokoll publiceras efter justering som äger rum tisdag den 12 mars.

Senast uppdaterad